Wilders eist 4 miljard bezuiniging op ontwikkelingswerk

DEN HAAG

De verzadigde gier kijkt tevree
de veestapel is zo groot
allemaal door droogte gedood
en deze vogel pikt een graantje mee

"Help me toch, mijn zoon is ziek"
roept een moeder in het kamp
getroffen door de hongersramp
het kind hangt erbij als elastiek

Weer een dood, verteerd van binnen
kan ook weer bij het massagraf
graven we nog een paar meters af
valt er van de hongersnood te winnen?

Niet door Nederland
vier miljard op ontwikkelingswerk bezuinigen
Nederland heeft het ook moeilijk...