Renate Dorrestein schrijfster op locatie op VU

AMSTERDAM

Renate Dorrestein
schrijfster op locatie
zal spoedig rondlopen
op de VU

De VU is van de
universiteiten
de eerste die het doet
vierde keer nu