IOT: Kabinet moet ook racisme bestrijden

DEN HAAG

Achmed uit zijn huis geslagen
het kabinet draait zich maar om
vergeten wat de inhoud was
praat al dat recht is krom
toeziend het blonde duiveltje
fluistert wat, lacht in zijn vuistje